Miljøpolitik

Miljøpolitik for Leoka
Leoka producerer og udvikler møbler i takt med kommende ordre og nye tiltag.

Vi servicerer vores nuværende kunder, men er løbende i gang med nye kontakter. Leoka tilstræber at fremstille sin produktion så miljørigtig som muligt under så gode forhold som muligt for sine ansatte.

På den baggrund har Leoka udarbejdet følgende miljøpolitik.

Leoka`s miljøpolitik kan opsummeres i 6 punkter:

  1. Ved at opretholde et certificeret miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 14001 vil Leoka sikre en løbende forbedring på det ydre miljø
  2. 

Leoka producerer i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  3. Leoka ønsker at øge indsatsen på såvel det indre som det ydre miljø, ved at indføre miljøstyring, og ved gennem dialog og oplysning, at øge de enkelte ansattes og kunders miljøbevidsthed.
  4. Leoka lægger stor  vægt på at der fortsat arbejdes på at skaffe medarbejderne så gode rammer som muligt for trivsel og kollegialt samvær.
  5. For at kunne udbygge den bæredygtige produktion ønsker leoka løbende at videreudvikle det gode samarbejde der er etableret til en langt række kunder og leverandører
  6. Leoka ønsker at anvende så få kemikalier i produktionen som muligt og vil derfor løbende arbejde på at udfase så mange som muligt.

Certifikater kan læses her!